حقوق تجارت به روش ساده تاجر و شرکت های تجاری رشیدی نسب – دادآفرین

5

حقوق تجارت به روش ساده تاجر و شرکت های تجاری رشیدی نسب - دادآفرین

خرید محصول حقوق تجارت به روش ساده تاجر و شرکت های تجاری رشیدی نسب - دادآفرین

قیمت: تومان 308,750

معرفی کوتاه

حقوق تجارت به روش ساده تاجر و شرکت های تجاری رشیدی نسب – دادآفرین

ویژگی های کتاب حقوق تجارت به روش ساده-رشیدی نسب

 1. بیان شیوای مطالب به همراه مثال های گوناگون
 2. جمع آوری سوالات سنوات کذشته آزمونهای حقوقی و ارجاع به متن کتاب
 3. بیان مطالب ضروری و مفید که ارزش آزمونی دارند و پرهیز از بیان مطالب تکراری و بی ارزش
 4. استفاده از نمودارها برای بیان هرچه بهتر و ساده تر مطالب
 5. بهره گیری از نظریات اساتید صاحب نظر در درس حقوق تجارت
توضیحات

کتاب حقوق تجارت به روش ساده -رضا رشیدی نسب

به دلیل وجود منابع متعدد و سردرگمی داوطلبین برای دستیابی به منبع جامع و کامل در درس حقوق تجارت مولف کتاب حقوق تجارت به روش ساده سعی بر جمع آوری کتابی جامع و مفید و در عین حال ساده وشیوا برای درک هرچه بهتر مطالب آزمونی و مفید در درس حقوق تجارت را برای داوطلبین آزمون های حقوقی فراهم آورده  است.این اثر در دو جاد تالیف شده است.جلد اول شامل مباحث حقوق تجارت 1و 2 و جلد دوم شامل مباحث حقوق تجارت  3 و 4 و تست سنوات آزمون های حقوقی گذشته است.

فهرست جلد اول

فصل اول :مقدمات

 1. شناسایی تاجر
 2. شخص حقیقی و حقوقی تاجر
 3. معاملات تجاری
 4. اعمال تجاری ذاتی
 5. اعمال تجاری حکمی
 6. اعمال تجاری تبعی یا نسبی
 7. اعمال تجاری تبعی فرعی
 8. اصل تجاری بودن معاملات تاجر
 9. اصل آزادی اشتغال به تجارت
 10. ضمانت اجرای اشتغال
 • فصل دوم :تکالیف تاجر
 1. اولین تکلیف:نگهداری دفاتر بازرگانی
 2. معایب نداشتن دفاتر تجارتی
 3. معاملات تجاری
 4. اعمال تجاری ذاتی
 5. شرایط شکلی مربوط به دفاتر تجاری
 6. سندیت دفاتر تجاری
 7. عدم تفکیک میان معاملات نفی و ضروروی در استناد به دفتر تجاری
 8. تعارض میان مندرجات دفاتر تجاری
 9. دومین تکلیف حرفه ای تاجر
 10. اثر ثبت نام در دفتر ثبت نام تجاری
 • فصل سوم : دلال
 1. شناسایی دلال و انواع دلالی
 2. دلالی هم زمان برای چند آمر در یک رشته یا رشته های مختلف
 3. تعهدات دلال
 4. موارد عدم مسئولیت دلال
 5. حقوق دلال
 6. اجرت دلال در عقد معلق
 7. از بین رفتن حق اخذ اجرت پس از انعقاد معامله
 8. میزان حق الزحمه دلال
 9. موارد سقوط حق دلالی و اجرت
 10. دفاتر دلال
 • فصل چهارم:حق العمل کار
 1. شناسایی حق العمل کار
 2. رابطه آمر و طرف معامله
 3. تکالیف حق العمل کار
 4. عدم تکلیف به بیمه کردن
 5. مسئولیت حق العمل کار
 6. عدم مسئولیت حق العمل کار در مقابل آمر نسبت به تعهدات طرف معامله
 7. طرف معامله قرار گرفتن حق العمل کار
 8. حقوق حق العمل کار
 • فصل پنجم : تصدی گری حمل و نقل
 1. حمل و نقل پستی
 2. مسئولیت و تکالیف ارسال کننده
 3. حق استرداد
 4. مسئولیت متصدی
 5. تکالیف متصدی
 6. حمل مال از طریق متصدی حمل و نقل دیگر
 7. حق حبس متصدی حمل و نقل
 8. رجوع مرسل الیه به متصدی حمل و نقل
 9. اختلاف میان متصدی حمل و نقل و مرسل علیه
 10. مرور زمان اقامه دعوا علیه متصدی
 11. شناسایی قائم مقام تجارتی
 12. اعطای سمت و عزل
 13. تحدید اختیارات قائم مقام تجارتی
 14. قائم مقام تجارتی اجتماعی
 15. انعزال قائم مقام تجارتی
 16. تفویض سمت و تعیین وکیل توسط قائم مقام تجارتی
 17. سوالات تجارت 1
 18. پاسخنامه تجارت 1
 • حقوق تجارت 2

فصل اول:مقدمات شرکت های تجاری

مقدمات شرکت های تجاری

1. تعریف شرکت تجاری

2. تفاوت شرکت مدنی با تجاری

3. ماهیت حقوقی شرکت های تجاری

4. آثار شخصیت حقوقی شرکت های تجاری

5. فروض مختلف شخصیت حقوقی

6. شعبه شرکت و شرکت وابسته

7. کنسرسیوم

8. شرکت های شخص محور و سرمایه ای

9. شرکت دولتی

10. شرکت های شکلا تجاری و موضاعا تجاری

11. کسب مجوز از دولت برای تاسیس شرکت

12. اهلیت شرکت های تجاری

13. آورده نقد و غیر نقد شرکا

14. شرکت تک شریکی

15. اقسام شرکت های تجاری

16. تعریف شرکت سهامی

17. سهامی عام و سهامی خاص

18. تعداد شرکا

19. میزان سهامی عام و خاص

20. پایین آمدن سرمایه شرکت از حداقل مقرر قانونی

21. نام در شرکت سهامی

22. موضوع فعالیت شرکت سهامی

23. شرایط تشکیل و ایجاد شخصیت حقوقی در شرکت سهامی عام

24. مرحله اول تاسیس: تهیه مدارک

25. انتشار اعلامیه پذیره نویسی

26. مهلت پذیره نویسی

27. ورقه تعهد سهم

28. مقرات جزایی پذیره نویسی

29. مرحله دوم تاسیس سهامی عام

30. زمان ایجاد شخصیت حقوقی

31. وضعیت تعهدات پس از تشکیل و قبل از ثبت شرکت

32. ثبت شرکت سهام عام

33. میزان تعهد سرمایه پس از پایان مهلت پذیره نویسی

34. تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص

35. تشکیل مجمع عمومی موسس در سهامی خاص

36. عدم امکان انتشار سهام شرکت سهامی خاص در بازار بورس

37. فواید ثبت شرکت

38. عدم ثبت شرکت سهامی و آثار آن

39. حداقل تعهد و پرداخت سرمایه در سهامی عام و خاص

40. مسئولیت موسسین در قبال هزینه های عدم ثبت

41. مسئولیت موسسین در قبال تاسیس و ثبت شرکت

42. ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات قانونی در تشکیل شرکت

43. اقامه کننده دعوای بطلان

44. خوانده دعوای بطلان

45. عدم امکان استناد به بطلان در برابر ثالث

46. از بین رفتن موجبات بطلان

47. درخواست مهلت برای رفع موجبات بطلان

48. مسئولیت ناشی از صدور حکم بطلان شرکت

49. تعیین مدیر تصفیه پس از حکم بطلان

50. سرمایه اسمی

51. سرمایه واقعی و بورسی

52. تجزیه سهام

53. بلوک سهام

54. اطلاع سهام داران از وضعیت شرکت

55. درج شرط اخراج سهامدار در اساسنامه

56. عدم امکان توقیف سهام در قبال بدهی های شرکت

57. ورقه تعهد سهم ، ورقه سهم ، گواهی نامه موقت سهم

58. ضمانت اجرای صدور سهم یا گواهی نامه موقت سهم

59. شرایط شکلی ورقه سهم و گواهی نامه موقت سهم

60. مندرجات الزامی ورقه سهم و گواهی نامه موقت سهم

61. انواع سهام

62. تعهدات به پرداخت ما بقی مبلغی اسمی سهم که پرداخت نشده

63. شخصی که باید مبلغ سهام از او مطالبه شود

64. شرایط مطالبه ما بقی مبلغ اسمی سهم که پرداخت نشده

65. تشریفات مزایده سهامی که تمام مبلغ اسمی آن پرداخت نشده

66. جلوگیری از فروش سهام بدهکار

67. اثر فروش سهام از طریق بورس یا مزایده

68. حاصل فروش سهامی که ما بقی مبلغ اسمی پرداخت نشده

69. ضمانت اجرای نپرداختن ما بقی مبلغ اسمی سهم در مهلت مقرر

70. تبدیل سهام

71. تبدیل سهام بی نام به بانام

72. تشریفات حراج

73. حاصل فروش سهام بی نام تبدیل شده به سهام بانام

74. تبدیل سهام بانام به بی نام

75. لزوم ثبت و آگهی تبدیل سهام

76. ضمانت اجرای عدم تبدیل سهام در مهلت مقرر

77. نقل و انتقال سهام

78. ماهیت اوراق مشارکت

79. ویژگی های اوراق مشارکت

80. شرکت های مجاز به انتشار اوراق شرکت

81. شرایط شرکت منتشر کننده اوراق مشارکت

82. انواع اوراق مشارکت

83. اوراق مشارکت قابل تبدیل با سهام

84. اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام

85. مرجع صدور مجوز برای انتشار اوراق مشارکت

86. اشخاص دخیل در صدور اوراق مشارکت

87. ممنوعیت اقدامات مجمع عمومی

88. مجامع عمومی

89. اداره جلسات مجامع

90. صورت جلسه مجامع عمومی

91. آگهی دعوت از مجامع

92. حضور در جلسات مجامع عمومی

93. عدول از حق رای در جلسات مجمع عمومی

94. مجمع عمومی موسس

95. دعوت از مجمع عمومی موسس

96. صلاحیت مجمع عمومی موسس

97. نصاب تشکیل مجمع عمومی موسس

98. نصاب تصمیم مجمع عمومی موسس

99. تصویب آورده غیر نقد

100. تصمیم مجمع عمومی موسس در خصوص آورده غیر نقد

101. رسیدگی به مزایای مورد مطالبه موسسین

102. مقایسه مزایای مورد مطالبه و آورده غیر نقد

103. حق رای نداشتن دارندگان مزایا و آورده غیر نقد

104. مجمع عمومی فوق العاده

105. نصاب رسمی تشکیل جلسات در مجمع عمومی فوق العاده

106. نصاب تصمیم در مجمع عمومی فوق العاده

107. مجمع عمومی عادی

108. صللاحیت مجمع عمومی

109. نصاب تشکیل جلسات

110. نصاب تصمیم

111. زمان دعوت از مجمع عمومی عادی برای تصویب امور مالی

112. شیوه انتخاب مدیران (هیات مدیره)

113. نداشتن حق رای در جلسات مجامع عمومی

114. سهام دار دارای حق رای

115. شیوه دعوت از مجامع عمومی

116. اعلام تنفس

117. دعوت از مجامع عمومی

118. ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات قانونی در مجامع عمومی

119. الزامی بودن ثبت برخی تصمیمات مجامع عمومی عادی و فوق العاده

120. مجمع عمومی مختلط

121. مدیر در شرکت سهامی

122. هیات مدیره شرکت های سهامی

123. تعداد اعضاء

124. مدت ماموریت مدیران

125. انتخاب مدیران

126. عزل مدیران

127. مباشر تی بودن سمت هیات مدیره

128. ممنوعیت انتخاب شدن به عنوان هیات مدیره

129. عزل هیات مدیره

130. ضمانت اجرای تصمیمات هیات مدیره فاقد شرایط قانونی

131. تصدی پست های خالی هیات مدیره بر اثر فوت

132. انقضاء مدت ماموریت مدیران

133. اختیارات هیات مدیره

134. محدود کردن اختیارات هیات مدیره

135. وظایف هیات مدیره

136. سهام وثیقه

137. زمان آزادی سهام وثیقه

138. اطلاع رسانی بازرس در خصوص سهام وثیقه

139. ترتیب و تشکیل جلسات هیات مدیره

140. جمع ریاست هیات مدیره و مدیرعامل

141. نصاب تصمیم جلسات هیات مدیره

142. نصاب تشکیل جلسات هیات مدیره

143. وظایف رئیس هیات مدیره

144. صورت جلسه اعضای هیات مدیره

145. حق الزحمه مدیر

146. پاداش هیات مدیره

147. ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات قانونی توسط هیات مدیره

148. مدیر عامل

149. ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات در انتخاب مدیر عامل

150. مدت تصدی سمت

151. اختیارات مدیر عامل

152. احکام مشترک هیات مدیره و مدیر عامل

153. اقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران و مدیر عامل

154. شناسایی و انتخاب بازرس

155. ممنوعیت انتخاب به عنوان سمت بازرس

156. ضمانت اجرای انتخاب بازرس بدون رعایت شرایط تصدی سمت

157. بازرس علی البدل

158. تکالیف بازپرس

159. اختیارات بازپرس

160. گزارش بازرس و آثار آن

161. مشاهده تخلف یا جرم توسط بازرس

162. مسئولیت بازرس

163. ممنوعیت معامله با شرکت

164. افزایش سرمایه

165. فرایند افزایش سرمایه

166. پیشنهاد هیات مدیره

167. گزارش بازرسان

168. تفویض عملی کردن افزایش سرمایه به هیات مدیره

169. اصلاح اساسنامه توسط هیات مدیره پس از افزایش سرمایه

170. حق تقدم در خرید سهام جدید

171. مهلت اعمال حق تقدم

172. سلب حق تقدم

173. گزارش هیات مدیره در خصوص سلب حق تقدم

174. گزارش بازرس در خصوص سلب حق تقدم

175. لزوم سلب حق تقدم به نفع اشخاص معین

176. آگهی افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص

177. آگهی افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام

178. عرضه عمومی افزایش سرمایه در سهامی عام

179. لزوم انتشار آگهی اعلامیه پذیرش خرید سهام جدید

180. وجوه پرداختی حساب

181. مدارک لازم جهت تسلیم به مرجع ثبت شرکت ها برای ثبت افزایش سرمایه

182. الزامی بودن ثبت افزایش سرمایه و ضمانت اجرای عدم ثبت افزایش سرمایه

183. شرایط تنظیم ورقه تعهد سهم

184. افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص

185. مدارک لازم جهت افزایش سرمایه در سهامی خاص

186. لزوم پرداخت تمام مبلغ در هنگام افزایش سرمایه در سهامی عام و خاص

187. کاهش سرمایه

188. کاهش اجباری سرمایه

189. کاهش اختیاری سرمایه

190. فرایند کاش اختیاری سرمایه

191. لزوم انتشار تصمیم کاهش اختیاری سرمایه

192. شروط کاهش اختیاری سرمایه

193. انتشار اطلاعیه کاهش سرمایه

194. ضمانت اجرای جزایی در کاهش سرمایه

195. اعتراض به کاهش سرمایه

196. ممنوعیت کاهش سرمایه

197. معترضین به کاهش سرمایه اختیاری

198. خرید سهام شرکت توسط همان شرکت

199. زمان بندی کزارش هیات مدیره و بازرس در امور مالی

200. شیوه تنظیم گزارش مالی توسط هیات مدیره

201. ترازنامه

202. ذخیره لازم

203. استهلاک هزینه ها

204. اقسام سود

205. تشریفات تقسیم سود

206. بررسی تبدیل انواع شرکت ها

207. مدارک لازم برای تسلیم به مرجع ثبت شرکت ها

208. مندرجات الزامی اگهی تبدیل شرکت سهامی خاص به عام

209. پذیره نویسی در تبدیل سهامی خاص به عامل

210. اسباب انحلال شرکت های سهامی

211. اعطای مهلت توسط دادگاه برای رفع موجبات بطلان

212. انتخاب مدیر تصفیه

213. نشانی مدیران تصفیه

214. اثر انحلال

215. شروع مدت ماموریت مدیران تصفیه

216. لزوم ثبت و آگهی تصمیم انحلال و اسامی و نشانی مدیران تصفیه

217. حدود اختیارات مدیران تصفیه

218. ممنوعیت معامله مدیر تصفیه

219. مدت ماموریت مدیران تصفیه

220. تنظیم حساب های مالی در مدت تصفیه

221. نظار تصفیه

222. مجامع عمومی در دوران تصفیه

223. دعوت از مجمع عمومی و عدم تشکیل

224. تقسیم اموال شرکت

225. ازوم انتشار آگاهی قبل از تقسیم اموال شرکت

226. شیوه تقسیم دارایی در مدت تصفیه

227. تقسیم دارایی شرکت پس از مدت تصفیه

228. جایگزینی مدیر تصفیه

229. عزل

230. استفعا

231. فوت ، حجر ، ورشکستگی

232. ختم عمل تصفیه

233. سرمایه شرکت

234. مسئولیت شرکا

235. زمان ایجاد شخصیت حقوقی در شرکت با مسئولیت محدود

236. اساسنامه و شرکت نامه

237. آورده نقد و غیر نقد در شرکت با مسئولیت محدود

238. موارد مسئولیت تضامنی در شرکت با مسئولیت محدود

239. انتقال سهم الشرکه

240. مدیران شرکت با مسئولیت محدود

241. اختیارات مدیران

242. نصاب تصمیمات در شرکت با مسئولیت محدود

243. هیات نظار در شرکت با مسئولیت محدود

244. نظارت شرکا بر شرکت

245. بطلان شرکت با مسئولیت محدود

246. انحلال شرکت با مسئولیت محدود

247. تشکیل سرمایه احتیاطی

248. مسئولیت جزایی

249. مقایسه شرکت سهامی و با مسئولیت محدود

250. تفاوت شرکت تضامنی و نسبی

251. مسئولیت شرکا

252. تشکیل شرکت

253. نام شرکت

254. مدیران شرکت

255. حق اطلاع شرکا از وضعیت از وضعیت شرکت

256. اختیارات مدیران

257. مسئولیت مدیر غیر شریک

258. ورود شرکت جدید به شرکت

259. استقلال شخصیت حقوقی شرکت از شرکا

260. شیوه مراجعه طلبکاران شرکا نسبت به شرکت

261. تهاتر دیون

262. تقسیم منفعت و منع الزام به تکلیف

263. انفاق آرا در شرکت

264. انتقال سهم الشرکه

265. منع رقابت شریک با شرکت

266. حکم به ورشکستگی شرکت بعد از انحلال شرکت

267. اخراج شریک توسط شرکا و دادگاه

268. انحلال شرکت

269. شرکت های عملی

270. شرکت های مختلط غیر سهامی

271. تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی

272. سرمایه در مختلط غیر سهامی

273. پرداخت نکردن تمام سهم الشرکه یا استرداد قسمتی از آن توسط شریک

274. تنظیم رابطه شرکا

275. اداره شرکت و حدود اختیاران مدیران

276. معامله به حساب شرکت توسط شریک با مسئولیت محدود

277. ورود شریک با مسئولیت جدید به شرکت

278. کاهش سرمایه شریک با مسئولیت محدود

279. ضمانت اجرای قید نام شریک با مسئولیت محدود در نام شرکت

280. حق نظارت شریک

281. انتقال سهم الشرکه

282. ضامن شدن شریک با مسئولیت محدود

283. پرداخت سود به شریک با مسئولیت محدود

284. ورشکسگی شریک با مسئولیت انحلال شرکت مخلطت

285. شرکت غیر سهامی

286. شرکت مختلط سهامی

287. شباهت شرکت مختلط سهامی با تضامنی

288. اقامه دعوای مستقیم

سوالات تجارت 2

پاسخنامه تجارت 2

 

 

مشخصات

مشخصاتحقوق تجارت به روش ساده تاجر و شرکت های تجاری رشیدی نسب - دادآفرین

وزن 616 گرم
نوع جلد

شومیز

قطع کتاب

وزیری

تعداد صفحات

424

مولف

رضا رشیدی نسب

ناشر

دادآفرین

نوبت انتشار

نوزدهم

سال انتشار

1403

نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.

بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.

به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

محصولات بیشتر
قیمت محصول:
تومان 308,750