منابع آزمون وکالت

با توجه به تعداد بالای کتب و گستردگی منابع آمادگی آزمون وکالت کامل ترین منابع  آزمون وکالت را پیشنهاد داده ایم.

داوطلبان با توجه به سطح علمی خود می توانند منابع مورد نیاز خود را که در لیست زیر ارائه شده انتخاب و با خیالی آسوده برنامه مطالعاتی خود را آغاز نمایند.

اگر پس از مطالعه لیست منابع آزمون وکالت سوالی درباره مواد آزمونی ، ضرایب و نحوه مطالعه منابع درسی و … داشتید می توانید از طریق تماس تلفنی با کارشناسان داستان بوک پاسخ سوالات خود را دریافت کنید .

منابع آزمون وکالت
منابع آزمون وکالت

اولین درس آزمون وکالت حقوق مدنی با ضریب 3 می باشد که شامل موارد زیر می‌ گردد:

 1. قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷
 2. قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱
 3. قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹
 4. قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹
 5. قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹
 6. قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶
 7. قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶
 8. قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ با اصلاحات بعدی
 9. قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵
 10. آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶
 11. آیین نامه اجرایی روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶
 12. آیین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۳
 13. آیین نامه وزارت دادگستری راجع به ماده ۲۷۹ و ۲۸۸ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۲۲
 14. آیین نامه وزارت دادگستری راجع به ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۲۲
 15. آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان ها مصوب ۱۳۹۳
 16. آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) مصوب ۱۳۹۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی
 17. هفده. آیین نامه اجرایی ماده ۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۷
 18. آیین نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده ۶ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی
 19. آیین نامه اجرایی ماده (۳۰)قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۶
 20. آیین نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده ۱۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۷
 21. آیین نامه نحوه رسیدگی به قصور یا تخلف شرکت های بیمه موضوع ماده ۵۷ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۸
 22. آیین نامه اجرایی ماده ۲۱ قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

دومین درس آزمون وکالت آیین دادرسی مدنی با ضریب ۳ می‌باشد که شامل موارد زیر می‌ گردد:

 1. قانون آیین دادرسی مدنی داگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی
 2. قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با آخرین اصلاحات و الحاقات تا تاریخ ۱۳۹۲
 3. قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با اصلاحات بعدی
 4. قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴
 5. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴
 6. قانون تشکیل و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲
 7. لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳
 8. قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶
 9. آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مصوب ۱۳۸۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی
 10. آیین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۹۵
 11. اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴
 12. آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۹

سومین درس آزمون وکالت حقوق تجارت با ضریب ۲ می‌باشد که شامل موارد زیر می‌ گردد:

 1. قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱
 2. لایحه اصلاح قسمتی از مواد قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷
 3. قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸
 4. قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی
 5. قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات ۱۳۷۲، ۱۳۸۲ و ۱۳۹۷
 6. قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی
 7. قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲
 8. قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۶
 9. احکام مرتبط از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی
 10. آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۵ مکرر قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۸
 11. آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی
 12. آیین نامه اجرایی ماده ۷۵ الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵
 13. آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۶
 14. آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲
 15. آیین نامه اجرایی ماده ۴۸ قانون تجارت الکترونیکی ۱۳۸۴

پنجمین آزمون وکالت حقوق جزا با ضریب ۲ می‌باشد که شامل موارد زیر می‌ گردد:

 1. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
 2. قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵
 3. قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات ۱۳۹۷
 4. قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵
 5. قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
 6. قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می کنند مصوب ۱۳۰۷
 7. قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و جمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب ۱۳۹۸
 8. قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی
 9. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹
 10. احکام جزایی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱
 11. آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی

ششمین درس آزمون وکالت آیین دادرسی کیفری با ضریب ۲ می‌باشد که شامل موارد زیر می گردد:

 1. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
 2. قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۲
 3. قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۲

جستجو در سایت

سبد خرید

درحال بارگذاری ...
مقایسه محصولات
لیست مقایسه محصولات شما خالی می باشد!